Št. objave Št. MP Naslov
52. 22 Zakon o ratifikaciji Sporazuma o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Zvezne republike Jugoslavije (BYUGS)
53. 22 Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Malte o medsebojnem spodbujanju in zaščiti naložb s protokolom (BMTSZN)
54. 22 Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Danske o spodbujanju in medsebojni zaščiti naložb (BDKSZN)
55. 22 Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o medsebojnem spodbujanju in zaščiti naložb (BATSZN)
56. 22 Zakon o ratifikaciji Dogovora med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Državnim uradom za jedrsko varnost Češke republike za izmenjavo informacij (BCZJVI)
57. 22 Zakon o spremembi zakona o ratifikaciji Evropskega sporazuma, ki se nanaša na osebe, udeležene v postopkih Evropskega sodišča za človekove pravice (MESUES-A)
58. 22 Uredba o ratifikaciji Memoranduma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o dajanju nevračljive pomoči Bosni in Hercegovini za leto 2000
59. 22 Uredba o ratifikaciji Memoranduma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o dajanju nevračljive pomoči Republiki Makedoniji za leto 2000
60. 22 Uredba o ratifikaciji Memoranduma med Vlado Republike Slovenije in Vado Republike Črne gore o dajanju nevračljive pomoči Republiki Črni gori za leto 2000