Št. objave Št. MP Naslov
5. 4 Akt o notifikaciji nasledstva Konvencije o mednarodni hidrografski organizaciji (MNKMHO)
6. 4 Zakon o ratifikaciji Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin (MKUNM)
7. 4 Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o obvestilih o tujem pravu (MEKOTP)
8. 4 Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje (BATIDO)
9. 4 Zakon o ratifikaciji Sporazuma o dopolnitvi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ukinitvi vizumov (BHRUV)
10. 4 Uredba o ratifikaciji Dogovora o dopolnitvi Dogovora o projektu "Svetovalec v okviru slovensko-nemškega programa o reintegraciji in financiranje spremljevalnih ukrepov"