Št. objave Št. MP Naslov
7. 2 Zakon o ratifikaciji Dvostranskega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Švedske glede prevzema določenih dolgov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije (BSEPDD)