Št. objave Št. MP Naslov
1. 1 Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kraljevino Norveško, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Kraljevino Norveško (BNONSNJ)
2. 1 Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kraljevino Nizozemsko, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Kraljevino Nizozemsko (BNZNSNJ)
3. 1 Akt o dopolnitvi akta o notifikaciji nasledstva glede konvencij UNESCO, mednarodnih večstranskih pogodb o zračnem prometu, konvencij Mednarodne organizacije dela, konvencij Mednarodne pomorske organizacije, carinskih konvencij... (MKUNZ-A)
4. 1 Zakon o ratifikaciji Tretjega protokola k Splošnemu sporazumu o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope s statutom Sklada Sveta Evrope za socialni razvoj (MTPPI)
5. 1 Zakon o ratifikaciji Sporazuma o ukinitvi vizumov med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike (BITUV)
6. 1 Zakon o ratifikaciji Garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko za projekt gradnje slovenskih avtocest/C (MGPEIAC)