Št. objave Št. MP Naslov
40. 7 Zakon o ratifikaciji konvencije proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju
41. 7 Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kraljevino Švedsko
42. 7 Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Izraela o ukinitvi vizumov za imetnike diplomatskih ali službenih potnih listov
43. 7 Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Venezuelo
44. 7 Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Češko Republiko
45. 7 Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Slovaško Republiko
46. 7 Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Gano
47. 7 Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Liberijo
48. 7 Uredba o ratifikaciji skupnega sporočila o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Mongolijo