Št. objave Št. MP Naslov
1. 6 Popravek Akta o potrditvi nasledstva glede konvencij, statutov in drugih mednarodnih sporazumov, ki predstavljajo akt o ustanovitvi mednarodnih organizacij
2. 6 Popravek Ustave Svetovne zdravstvene organizacije
28. 6 Zakon o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo o rednem zračnem prometu
29. 6 Zakon o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo o rednem zračnem prometu
30. 6 Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Albanije o rednem zračnem prometu
31. 6 Zakon o ratifikaciji konvencije o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok
32. 6 Zakon o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju na področju kulture, izobraževanja in znanosti med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko
33. 6 Zakon o ratifikaciji pogodbe o prijateljstvu in sodelovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko
34. 6 Zakon o ratifikaciji sporazuma o zagotavljanju posebnih pravic slovenske narodne manjšine v Republiki Madžarski in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji
35. 6 Zakon o ratifikaciji konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o socialni varnosti z zaključnim protokolom in dogovora o izvajanju konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o socialni varnosti
36. 6 Zakon o ratifikaciji Statuta Sveta Evrope
37. 6 Uredba o ratifikaciji amandmajev k 24. in 25. členu Ustanovne listine Svetovne zdravstvene organizacije
38. 6 Uredba o ratifikaciji Delovnega programa sodelovanja v izobraževanju, kulturi in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske za obdobje 1992-1994
39. 6 Dogovor o izvajanju konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o socialni varnosti