Št. objave Št. MP Naslov
20. 4 Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in vladami držav Beneluksa o ukinitvi vizumov
21. 4 Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije na eni in vladami Kraljevine Belgije, Velikega vojvodstva Luksemburg in Kraljevine Nizozemske na drugi strani o prevzemu oseb, katerih vstop oziroma bivanje sta v nasprotju z obstoječimi predpisi
22. 4 Zakon o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o nadaljnji veljavnosti določenih jugoslovansko-avstrijskih pogodb v odnosih med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo ter sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Zvezno Vlado Republike Avstrije o nadaljnji veljavnosti določenih jugoslovansko-avstrijskih pogodb v odnosih med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo
23. 4 Zakon o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju v kulturi, izobraževanju, znanosti in tehniki med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije
24. 4 Zakon o ratifikaciji sporazuma o zračnem prometu med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Republike Avstrije
25. 4 Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o prevzemu oseb na skupni državni meji in dogovora o izvajanju sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o prevzemu oseb na skupni državni meji
26. 4 Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o prevzemu oseb na skupni meji in dogovora za izvajanje sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o prevzemu oseb na skupni meji