Št. objave Št. MP Naslov
1. 14 Popravek zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o rednem zračnem prometu
2. 14 Popravek deklaracije (držav članic EFTE in Republike Slovenije)
3. 14 Obvestilo Ministrstva za zunanje zadeve
71. 14 Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Bolgarijo
72. 14 Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Grčijo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
73. 14 Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike
74. 14 Uredba o ratifikaciji deklaracije o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kraljevino Tajsko
75. 14 Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Vlado Zelenortske Republike o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
76. 14 Uredba o ratifikaciji skupne izjave Republike Slovenije in Demokratične ljudske republike Koreje o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
77. 14 Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Belorusijo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
78. 14 Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Peru
79. 14 Uredba o ratifikaciji Protokola o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Romunijo
80. 14 Uredba o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Singapurja o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
81. 14 Uredba o ratifikaciji Protokola o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo
82. 14 Uredba o ratifikaciji Protokola o sodelovanju Republike Slovenije in Republike Hrvaške pri urejanju nekaterih problemov na področju šolstva