TFL Naslov
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/429 z dne 14. februarja 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP) (Besedilo velja za EGP)