TFL Naslov
Sklep št. 1/2020 Odbora SGP z dne 14. januarja 2020 o spremembi nekaterih dolfočb Protokola 1 o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja k Začasnemu sporazumu o določitvi okvira za sporazum o gospodarskem partnerstvu med državami Vzhodne in Južne Afrike na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani [2020/425]