TFL Naslov
Sklep Sveta (EU) 2020/392 z dne 5. marca 2020 o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Gambijo ter Protokola o izvajanju navedenega Sporazuma o partnerstvu