TFL Naslov
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2079 z dne 8. decembra 2020 o odobritvi spremembe specifikacije proizvoda za registrirano geografsko označbo žgane pijače (Münchener Kümmel)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2080 z dne 9. decembra 2020 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2081 z dne 14. decembra 2020 o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede snovi v črnilih za tetoviranje ali trajnih ličilih (Besedilo velja za EGP)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2082 z dne 14. decembra 2020 o določitvi tehtanega povprečja najvišjih cen zaključevanja klicev v mobilnih omrežjih po vsej Uniji in razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) 2019/2116
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2083 z dne 14. decembra 2020 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 glede vnosa za Japonsko na seznamu tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih sta dovoljena uvoz nekaterega perutninskega blaga v Unijo ter njegov tranzit skozi Unijo, zaradi visokopatogene aviarne influence (Besedilo velja za EGP)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2084 z dne 14. decembra 2020 o spremembi in popravku Izvedbene uredbe (EU) 2018/2067 o preverjanju podatkov in o akreditaciji preveriteljev v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2085 z dne 14. decembra 2020 o spremembi in popravku Izvedbene uredbe (EU) 2018/2066 o spremljanju emisij toplogrednih plinov in poročanju o njih v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2086 z dne 14. decembra 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2020/532 glede odstopanja od Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 za preglede s spremljanjem v zvezi z vlogami za pomoč za sheme pomoči na površino in zahtevki za plačilo za ukrepe podpore na površino
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2087 z dne 14. decembra 2020 o neobnovitvi odobritve aktivne snovi mankozeb v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (Besedilo velja za EGP)
Direktiva Komisije (EU) 2020/2088 z dne 11. decembra 2020 o spremembi Priloge II k Direktivi 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede označevanja alergenih dišavnih snovi v igračah (Besedilo velja za EGP)
Direktiva Komisije (EU) 2020/2089 z dne 11. decembra 2020 o spremembi Priloge II k Direktivi 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede prepovedi alergenih dišavnih snovi v igračah (Besedilo velja za EGP)
Sklep Evropske centralne banke (EU) 2020/2090 z dne 4. decembra 2020 o spremembi Sklepa ECB/2013/10 o apoenih, specifikacijah, reprodukciji, zamenjavi in jemanju eurobankovcev iz obtoka (ECB/2020/60)
Smernica Evropske centralne banke (EU) 2020/2091 z dne 4. decembra 2020 o spremembi Smernice ECB/2003/5 o uporabi ukrepov proti neskladnim reprodukcijam eurobankovcev ter o zamenjavi in jemanju eurobankovcev iz obtoka (ECB/2020/61)