TFL Naslov
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o nekaterih vidikih zračnega prevoza med Evropsko unijo in Združenimi mehiškimi državami
Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2020/185 z dne 7. februarja 2020 o odobritvi spremembe specifikacije proizvoda za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb, ki ni manjša (Pasta di Gragnano (ZGO))
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/186 z dne 7. februarja 2020 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo
Sklep Evropske centralne banke (EU) 2020/187 z dne 3. februarja 2020 o izvajanju tretjega programa nakupa kritih obveznic (ECB/2020/8) (prenovitev)
Sklep Evropske centralne banke (EU) [2020/188] z dne 3. februarja 2020 o programu nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja na sekundarnih trgih (ECB/2020/9)