TFL Naslov
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/96 z dne 28. novembra 2019 o sprejetju trinajste posodobitve seznama območij, pomembnih za Skupnost, v sredozemski biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 8583)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/97 z dne 28. novembra 2019 o sprejetju trinajste posodobitve seznama za Skupnost pomembnih območij v celinski biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 8586)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/98 z dne 28. novembra 2019 o sprejetju enajste posodobitve seznama za Skupnost pomembnih območij v panonski biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 8587)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/99 z dne 28. novembra 2019 o sprejetju osme posodobitve seznama območij, pomembnih za Skupnost, v makaronezijski biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 8588)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/100 z dne 28. novembra 2019 o sprejetju trinajste posodobitve seznama za Skupnost pomembnih območij v alpski biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 8589)