TFL Naslov
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Ukrajino o spremembi trgovinskih preferencialov za perutnino in pripravljene proizvode iz perutnine, določenih s Sporazumom o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Evropsko skupnostjo in vlado Nepala o nekaterih vidikih zračnih prevozov
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo o nekaterih vidikih zračnih prevozov
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Islamsko republiko Pakistan o nekaterih vidikih zračnih prevozov
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Panamo o nekaterih vidikih zračnih prevozov
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Paragvaj o nekaterih vidikih zračnih prevozov
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Evropsko skupnostjo in vlado Republike Singapur o nekaterih vidikih zračnih prevozov
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Evropsko unijo in vlado Demokratične socialistične republike Šrilanke o nekaterih vidikih zračnih prevozov
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Združenimi arabskimi emirati o nekaterih vidikih zračnih prevozov
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Evropsko skupnostjo ter Ekonomsko in monetarno unijo Zahodne Afrike o nekaterih vidikih zračnega prometa
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Ukrajino o nekaterih vidikih zračnih prevozov
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Evropsko unijo in vlado Socialistične republike Vietnam o nekaterih vidikih zračnih prevozov
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/37 z dne 16. januarja 2020 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1210/2003 o nekaterih posebnih omejitvah gospodarskih in finančnih odnosov z Irakom
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/38 z dne 16. januarja 2020 o določitvi tehničnih operativnih zahtev za zapisovanje, oblikovanje in pošiljanje informacij v skladu z Uredbo (EU) 2017/2403 Evropskega parlamenta in Sveta o trajnostnem upravljanju zunanjih ribiških flot
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/39 z dne 16. januarja 2020 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz peroksisulfatov (persulfatov) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta
Sklep št. 2/2019 Odbora Skupnost-Švica za Kopenski Promet z dne 13. decembra 2019 o prehodnih ukrepih za ohranitev nemotenega železniškega prometa med Švico in Evropsko unijo [2020/40]
Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/1776 z dne 9. oktobra 2019 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (Uradni list Evropske unije L 280 z dne 31. oktobra 2019)
Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/1776 z dne 9. oktobra 2019 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (Uradni list Evropske unije L 280 z dne 31. oktobra 2019)