TFL Naslov
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/368 z dne 4. marca 2019 o razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) št. 444/2013 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo
Delegirana direktiva Komisije (EU) 2019/369 z dne 13. decembra 2018 o spremembi Priloge k Okvirnemu sklepu Sveta 2004/757/PNZ v zvezi z vključitvijo novih psihoaktivnih snovi v opredelitev pojma „prepovedana droga“