TFL Naslov
Uredba Komisije (EU) 2019/343 z dne 28. februarja 2019 o odstopanjih od člena 1(3) Uredbe (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih glede uporabe nekaterih generičnih deskriptorjev (Besedilo velja za EGP.)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/344 z dne 28. februarja 2019 o neobnovitvi odobritve aktivne snovi etoprofos v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (Besedilo velja za EGP.)
Sklep Političnega in varnostnega odbora (SZVP) 2019/345 z dne 22. februarja 2019 o podaljšanju mandata vodje misije Evropske unije v okviru SVOP v Maliju (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/1/2019)
Sklep Sveta (SZVP) 2019/346 z dne 28. februarja 2019 o imenovanju posebnega predstavnika Evropske unije za človekove pravice
Sklep št. 3/JP/2018 z dne 25. januarja 2019 Skupnega odbora, ustanovljenega v skladu s Sporazumom o vzajemnem priznavanju med Evropsko skupnostjo in Japonsko, glede registracije organov za ugotavljanje skladnosti v okviru sektorske priloge o telekomunikacijski terminalski in radijski opremi [2019/347]