TFL Naslov
Uredba Komisije (EU) 2019/318 z dne 19. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede določitve emisij CO2 in porabe goriva pri težkih vozilih (Besedilo velja za EGP.)