TFL Naslov
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/324 z dne 25. februarja 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede obdobij odobritve aktivnih snovi bifentrin, karboksin, FEN 560 (ki se imenuje tudi sabljasti triplat ali seme sabljastega triplata v prahu), ostanek ekstrakcije mletega popra in natrijev aluminijev silikat (Besedilo velja za EGP.)
Sklep Sveta (SZVP) 2019/325 z dne 25. februarja 2019 o spremembi Sklepa 2012/642/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Belorusiji
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/326 z dne 25. februarja 2019 o določitvi ukrepov za vnos podatkov v sistem vstopa/izstopa (SVI)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/327 z dne 25. februarja 2019 o določitvi ukrepov za dostop do podatkov v sistemu vstopa/izstopa (SVI)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/328 z dne 25. februarja 2019 o določitvi ukrepov za vodenje dnevnikov in dostop do njih v sistemu vstopa/izstopa (SVI)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/329 z dne 25. februarja 2019 o določitvi specifikacij glede kakovosti, ločljivosti in uporabe prstnih odtisov ter podobe obraza za biometrično preverjanje in ugotavljanje identitete v sistemu vstopa/izstopa (SVI)
Popravek Sprememb Carinske konvencije o mednarodnem prevozu blaga na podlagi zvezkov TIR (Konvencija TIR, 1975) (UL L 296, 22.11.2018)