TFL Naslov
Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1673 z dne 23. julija 2019 o nadomestitvi Priloge I k Uredbi (EU) 2019/788 Evropskega parlamenta in Sveta o evropski državljanski pobudi
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1674 z dne 27. septembra 2019 o odobritvi spremembe specifikacije za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb, ki ni manjša („Beurre d’Isigny“ (ZOP))
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1675 z dne 4. oktobra 2019 o obnovitvi odobritve aktivne snovi Verticillium albo-atrum, sev WCS850, kot snovi z majhnim tveganjem v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011
Uredba Komisije (EU) 2019/1676 z dne 7. oktobra 2019 o popravku nekaterih jezikovnih različic Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o aditivih za živila
Uredba Evropske centralne banke (EU) 2019/1677 z dne 27. septembra 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1333/2014 o statistiki denarnih trgov
Izvedbeni Sklep Komisije (EU) 2019/1678 z dne 4. oktobra 2019 o spremembi Odločbe 2009/821/ES glede seznamov mejnih kontrolnih točk in veterinarskih enot v TRACES (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 7067)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1679 z dne 4. oktobra 2019 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 7246)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1680 z dne 7. oktobra 2019 o popravku češke jezikovne različice Izvedbenega sklepa (EU) 2019/436 o harmoniziranih standardih za stroje, pripravljenih v podporo Direktivi 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta