TFL Naslov
Sklep Sveta (EU) 2019/1580 z dne 18. julija 2019 o podpisu, v imenu Evropske unije, Sporazuma o časovnih omejitvah dogovorov o zagotavljanju zrakoplova s posadko med Evropsko unijo, Združenimi državami Amerike, Islandijo in Kraljevino Norveško ter njegovi začasni uporabi
Sklep Sveta (EU) 2019/1581 z dne 16. septembra 2019 o predložitvi predlogov za spremembe dodatkov I in II h Konvenciji o varstvu selitvenih vrst prostoživečih živali na trinajstem zasedanju Konference pogodbenic v imenu Evropske unije
Popravek Direktive Sveta (EU) 2017/2455 z dne 5. decembra 2017 o spremembi Direktive 2006/112/ES in Direktive 2009/132/ES v zvezi z nekaterimi obveznostmi glede davka na dodano vrednost, ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo (UL L 348, 29.12.2017)
Popravek Direktive Sveta (EU) 2017/2455 z dne 5. decembra 2017 o spremembi Direktive 2006/112/ES in Direktive 2009/132/ES v zvezi z nekaterimi obveznostmi glede davka na dodano vrednost, ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo (UL L 348, 29.12.2017)