TFL Naslov
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1397 z dne 6. avgusta 2019 o zahtevah glede zasnove, izdelave in delovanja ter o standardih preskuĊĦanja za pomorsko opremo in razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) 2018/773 (Besedilo velja za EGP.)