TFL Naslov
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1374 z dne 26. avgusta 2019 o ponovnem začetku preiskave na podlagi sodbe z dne 3. julija 2019, v zadevi C-644/17 Eurobolt, v zvezi z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 723/2011 z dne 18. julija 2011 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Uredbo (ES) št. 91/2009 o uvozu nekaterih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz nekaterih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla, poslanega iz Malezije, ne glede na to, ali je deklariran kot izdelek s poreklom iz Malezije ali ne
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1375 z dne 26. avgusta 2019 o tristopeti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z organizacijama ISIL (Daiš) in Al-Kaida