TFL Naslov
Sklep Sveta (EU) 2019/1332 z dne 25. junija 2019 o podpisu, v imenu Unije, in začasni uporabi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Gambijo ter Protokola o izvajanju navedenega sporazuma o partnerstvu
Uredba Sveta (EU) 2019/1333 z dne 25. junija 2019 o dodelitvi ribolovnih možnosti na podlagi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Gambijo
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1334 z dne 7. avgusta 2019 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z afriško prašičjo kugo na Slovaškem (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 5989) (Besedilo velja za EGP.)
Smernica Evropske centralne banke (EU) 2019/1335 z dne 7. junija 2019 o spremembi Smernice (EU) 2018/876 o registru podatkov o institucijah in povezanih družbah (ECB/2019/17)