TFL Naslov
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1036 z dne 18. junija 2019 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb („Zagorski mlinci“ (ZGO))
Sklep Komisije (EU) 2019/1037 z dne 23. maja 2016 o ukrepih SA.32184 – 2013/C (ex 2013/NN) in SA.32669 – 2013/C (ex 2013/NN), ki ju je Danska izvedla za obrate za soproizvodnjo toplote in električne energije in dobavitelja električne energije ter ki vplivata na izravnalni trg (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 3003) (Besedilo velja za EGP.)
Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/981 z dne 8. marca 2019 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/35 o dopolnitvi Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (UL L 161, 18.6.2019)