TFL Naslov
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1025 z dne 18. junija 2019 o odobritvi spremembe specifikacije za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb, ki ni manjša („Pruneaux d'Agen“ / „Pruneaux d'Agen mi-cuits“ (ZGO))
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1026 z dne 21. junija 2019 o tehničnih zahtevah za razvoj, vzdrževanje in uporabo elektronskih sistemov za izmenjavo in shranjevanje informacij na podlagi carinskega zakonika Unije
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1027 z dne 21. junija 2019 o odobritvi spremembe specifikacije za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb, ki ni manjša („Tiroler Speck“ (ZGO))
Sklep Sveta (EU) 2019/1028 z dne 14. junija 2019 o stališču o trgovinskih standardih za oljčna olja in olja iz oljčnih tropin, ki se v imenu Evropske unije zastopa v svetu članic Mednarodnega sveta za oljke
Sklep Sveta (EU) 2019/1029 z dne 18. junija 2019 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v ustreznih odborih Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo glede predlogov sprememb pravilnikov ZN št. 14, 17, 24, 30, 44, 51, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139, 140 in 145, predlogov sprememb globalnih tehničnih predpisov št. 15 in 19, predloga spremembe Vzajemne resolucije M.R.2, predloga enega novega pravilnika ZN ter predlogov sprememb dovoljenj za pripravo globalnih tehničnih predpisov
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1030 z dne 21. junija 2019 o odlogu datuma izteka odobritve indoksakarba za uporabo v biocidnih proizvodih 18. vrste proizvodov (Besedilo velja za EGP.)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1031 z dne 21. junija 2019 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 4883) (Besedilo velja za EGP.)
Smernica Evropske centralne banke (EU) 2019/1032 z dne 10. maja 2019 o spremembi Smernice (EU) 2015/510 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2019/11)
Smernica Evropske centralne banke (EU) 2019/1033 z dne 10. maja 2019 o spremembi Smernice (EU) 2016/65 o odbitkih pri vrednotenju, ki se uporabljajo pri izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2019/12)
Smernica Evropske centralne banke (EU) 2019/1034 z dne 10. maja 2019 o spremembi Smernice ECB/2014/31 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja (ECB/2019/13)
Sklep št. 1/2019 z dne 10. aprila 2019 Skupnega odbora SGP EU-Japonska [2019/1035]