TFL Naslov
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/921 z dne 3. junija 2019 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/922 z dne 3. junija 2019 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/923 z dne 3. junija 2019 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/924 z dne 3. junija 2019 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/925 z dne 3. junija 2019 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/926 z dne 3. junija 2019 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/927 z dne 3. junija 2019 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/928 z dne 3. junija 2019 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/929 z dne 5. junija 2019 o izdaji dovoljenja za pripravek iz endo-1,4-beta-ksilanaze (EC 3.2.1.8), ki jo proizvaja Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755), kot krmni dodatek za pitovne piščance in odstavljene pujske (imetnik dovoljenja Berg + Schmidt GmbH Co. KG) (Besedilo velja za EGP.)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/930 z dne 4. junija 2019 o odobritvi načrta za izkoreninjenje afriške prašičje kuge pri divjih prašičih na nekaterih območjih Belgije (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 3967) (Besedilo velja za EGP.)
Delegirana odločba Nadzornega organa EFTE št. 8/19/COL z dne 6. februarja 2019 o spremembi seznama iz točke 39 dela 1.2 poglavja I Priloge I k Sporazumu o Evropskem gospodarskem prostoru, ki navaja mejne kontrolne točke na Islandiji in Norveškem, dogovorjene za veterinarske preglede živih živali in živalskih proizvodov iz tretjih držav („seznam mejnih kontrolnih točk na Islandiji in Norveškem“), ter o razveljavitvi Odločbe Nadzornega organa Efte št. 90/18/COL [2019/931]
Odločba Nadzornega organa EFTE št. 15/19/COL z dne 6. marca 2019 o skladnosti norveške cene na enoto za leto 2019 v skladu s členom 17 akta iz točke 66wm Priloge XIII k Sporazumu EGP (Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 391/2013 z dne 3. maja 2013 o določitvi skupne ureditve pristojbin za navigacijske službe zračnega prometa) [2019/932]