TFL Naslov
Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/897 z dne 12. marca 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 748/2012 glede vključitve preverjanja skladnosti na podlagi tveganja v Prilogo I in izvajanja zahtev glede varstva okolja (Besedilo velja za EGP.)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/898 z dne 29. maja 2019 o izdaji dovoljenja za pripravek iz evgenola kot krmni dodatek za pitovne piščance (imetnik dovoljenja je Lidervet SL) (Besedilo velja za EGP.)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/899 z dne 29. maja 2019 o podaljšanju dovoljenja za Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 kot krmni dodatek za jagnjeta za pitanje, koze molznice, ovce molznice, bivolice molznice, konje in prašiče za pitanje ter o razveljavitvi uredb (ES) št. 1447/2006, (ES) št. 188/2007, (ES) št. 232/2009, (ES) št. 186/2007 in (ES) št. 209/2008 (imetnik dovoljenja S.I. Lesaffre) (Besedilo velja za EGP.)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/900 z dne 29. maja 2019 o izdaji dovoljenja za 8-merkapto-p-mentan-3-on in p-ment-1-en-8-tiol kot krmna dodatka za vse živalske vrste (Besedilo velja za EGP.)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/901 z dne 29. maja 2019 o izdaji dovoljenja za riboflavin, ki ga proizvaja Ashbya gossypii (DSM 23096), riboflavin, ki ga proizvaja Bacillus subtilis (DSM 17339 in/ali DSM 23984), in natrijevo sol riboflavin 5′-fosfata, ki ga proizvaja Bacillus subtilis (DSM 17339 in/ali DSM 23984) (viri vitamina B2), kot krmne dodatke za vse živalske vrste (Besedilo velja za EGP.)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/902 z dne 28. maja 2019 o ukrepu, ki ga je sprejela Švedska v skladu z Direktivo 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta za prepoved dajanja na trg škarjastega dvigala za vozila (model TL530LF), ki ga proizvaja podjetje TWA Equipment S.r.l. (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 3886) (Besedilo velja za EGP.)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/903 z dne 29. maja 2019 o določitvi vseevropskih ciljev uspešnosti za omrežje za upravljanje zračnega prometa za tretje referenčno obdobje, ki se začne 1. januarja 2020 in konča 31. decembra 2024 (Besedilo velja za EGP.)