TFL Naslov
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/764 z dne 14. maja 2019 o izdaji dovoljenja za pripravek iz Lactobacillus hilgardii CNCM I-4785 in Lactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 kot krmni dodatek za vse živalske vrste (Besedilo velja za EGP.)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/765 z dne 14. maja 2019 o razveljavitvi protidampinške dajatve na uvoz bioetanola s poreklom iz Združenih držav Amerike in ustavitvi postopkov v zvezi s takim uvozom po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/766 z dne 14. maja 2019 o odstopanju od Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 glede končnega roka za predložitev zbirne vloge, vlog za pomoč ali zahtevkov za plačilo, končnega roka za sporočanje sprememb zbirne vloge ali zahtevka za plačilo ter končnega roka za vloge za dodelitev plačilnih pravic ali povečanje vrednosti plačilnih pravic v okviru sheme osnovnega plačila v letu 2019
Sklep Komisije (EU) 2019/767 z dne 31. julija 2018 o državni pomoči SA.36511 (2014/C) (ex 2013/NN) ki jo je izvedla Francija glede omejitve višine dajatve CSPE (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 4975) (Besedilo velja za EGP.)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/768 z dne 8. maja 2019 o spremembi člena 3 Statuta Integrirane strukturne biologije – Konzorcija evropske raziskovalne infrastrukture (Instruct-ERIC) zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 3354) (Besedilo velja za EGP.)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/769 z dne 14. maja 2019 o spremembi Izvedbenega sklepa 2012/715/EU o določitvi seznama tretjih držav z ureditvenim okvirom, ki velja za zdravilne učinkovine zdravil za uporabo v humani medicini, ter zadevnih ukrepov za nadzor in dejavnosti izvrševanja za zagotovitev ravni varovanja javnega zdravja, enakovredne ravni v Uniji (Besedilo velja za EGP.)