TFL Naslov
Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/686 z dne 16. januarja 2019 o podrobni ureditvi sistematične izmenjave informacij v zvezi s prenosom strelnega orožja znotraj Unije z elektronskimi sredstvi v skladu z Direktivo Sveta 91/477/EGS (Besedilo velja za EGP.)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/687 z dne 2. maja 2019 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih jeklenih izdelkov, prevlečenih z organskimi premazi, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske po pregledu zaradi izteka ukrepov v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/688 z dne 2. maja 2019 o uvedbi dokončne izravnalne dajatve na uvoz nekaterih vrst jeklenih izdelkov, prevlečenih z organskimi premazi, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske po pregledu zaradi izteka ukrepov v skladu s členom 18 Uredbe (EU) 2016/1037 Evropskega parlamenta in Sveta
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/689 z dne 16. januarja 2019 o pilotnem projektu za izvajanje nekaterih določb o upravnem sodelovanju iz Direktive Sveta 91/477/EGS prek informacijskega sistema za notranji trg (Besedilo velja za EGP.)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/690 z dne 30. aprila 2019 o ukrepu Švedske v skladu z Direktivo 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta za prepoved dajanja na trg modelov vetrnih turbin SWT-2.3-101 in SWT-3.0-113 ter umik strojev, ki so že bili dani na trg (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 3118) (Besedilo velja za EGP.)
Sklep Komisije (EU) 2019/691 z dne 2. maja 2019 o pooblastitvi gospodarskih subjektov, da uporabljajo storitve drugega izdajatelja identifikacijskih oznak, v skladu s členom 4(5) Izvedbene uredbe (EU) 2018/574 (Besedilo velja za EGP.)