TFL Naslov
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/620 z dne 17. aprila 2019 o odobritvi začasnega odstopanja od pravil o preferencialnem poreklu iz Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 Zelenortskim otokom za pripravljene ali konzervirane filete skuše in pripravljene ali konzervirane filete fregatnega trupca ali trupca
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/621 z dne 17. aprila 2019 o tehničnih podatkih, potrebnih za izvajanje tehničnih pregledov postavk, ki se pregledujejo, o uporabi priporočenih metod pregledov ter določitvi podrobnih pravil o obliki podatkov in postopkih za dostop do ustreznih tehničnih podatkov (Besedilo velja za EGP.)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/622 z dne 17. aprila 2019 o dvestodevetindevetdeseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z organizacijama ISIL (Daiš) in Al-Kaida
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/623 z dne 16. aprila 2019 o podaljšanju ukrepa, ki ga je sprejela belgijska zvezna javna služba za zdravje, varnost prehranske verige in okolje, da se omogoči dostopnost na trgu in uporaba biocidnega proizvoda Phostoxin v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 2828)