TFL Naslov
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/502 z dne 28. februarja 2018 o spremembi o Izvedbene uredbe (EU) 2016/799 za določitev zahtev glede konstrukcije, preskušanja, namestitve, delovanja in popravila tahografov in njihovih sestavnih delov (Besedilo velja za EGP)