TFL Naslov
Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/2033 z dne 18. oktobra 2018 o načrtu za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega ribolova v jugozahodnih vodah za obdobje 2019–2021
Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/2034 z dne 18. oktobra 2018 o načrtu za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega ribolova v severozahodnih vodah za obdobje 2019–2021
Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/2035 z dne 18. oktobra 2018 o določitvi podrobnosti izvajanja obveznosti iztovarjanja za nekatere vrste pridnenega ribolova v Severnem morju v obdobju 2019–2021
Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/2036 z dne 18. oktobra 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/86 o načrtu za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega ribolova v Sredozemskem morju
Uredba Komisije (EU) 2018/2037 z dne 17. decembra 2018 o prepovedi ribolova na atlantskega sleda v vodah Unije in mednarodnih vodah območij 5b, 6b in 6aN s plovili, ki plujejo pod zastavo Francije
Uredba Komisije (EU) 2018/2038 z dne 17. decembra 2018 o prepovedi ribolova na saja v norveških vodah območij 1 in 2 s plovili, ki plujejo pod zastavo Francije
Uredba Komisije (EU) 2018/2039 z dne 17. decembra 2018 o prepovedi ribolova na lenga v vodah Unije in mednarodnih vodah območij 1 in 2 s plovili, ki plujejo pod zastavo Francije
Uredba Komisije (EU) 2018/2040 z dne 17. decembra 2018 o prepovedi ribolova na severnega belega tuna v Atlantskem oceanu, severno od 5° S, s plovili, ki plujejo pod zastavo Francije
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/2041 z dne 17. decembra 2018 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/2042 z dne 18. decembra 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/1152 za pojasnitev preskusnih pogojev WLTP in zagotovitev spremljanja homologacijskih podatkov (Besedilo velja za EGP.)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/2043 z dne 18. decembra 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/1153 za pojasnitev preskusnih pogojev WLTP in zagotovitev spremljanja homologacijskih podatkov (Besedilo velja za EGP.)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/2044 z dne 19. decembra 2018 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/2045 z dne 19. decembra 2018 o obnovitvi odobritve dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8239) (Besedilo velja za EGP.)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/2046 z dne 19. decembra 2018 o odobritvi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 in gensko spremenjeno koruzo, v kateri sta združena dva, trije ali štirje od transformacijskih dogodkov MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 in 59122, so iz njiju sestavljeni ali proizvedeni, ter razveljavitvi Sklepa 2011/366/EU (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8238) (Besedilo velja za EGP.)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/2047 z dne 20. decembra 2018 o enakovrednosti pravnega in nadzornega okvira, ki se uporablja za borze v Švici, v skladu z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP.)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/2048 z dne 20. decembra 2018 o harmoniziranem standardu za spletišča in mobilne aplikacije, pripravljenem v podporo Direktivi (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta
Sklep Evropske centralne banke (EU) 2018/2049 z dne 12. decembra 2018 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2019 (ECB/2018/35)
Priporočilo Komisije (EU) 2018/2050 z dne 19. decembra 2018 o uskladitvi področja uporabe in pogojev za splošna dovoljenja za prenos za namene prikaza in ocene iz točke (c) člena 5(2) Direktive 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8598) (Besedilo velja za EGP.)
Priporočilo Komisije (EU) 2018/2051 z dne 19. decembra 2018 o uskladitvi področja uporabe in pogojev za splošna dovoljenja za prenos za namene popravila in vzdrževanja iz točke (d) člena 5(2) Direktive 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8610) (Besedilo velja za EGP.)
Priporočilo Komisije (EU) 2018/2052 z dne 19. decembra 2018 o uskladitvi področja uporabe in pogojev v zvezi s splošnimi dovoljenji za namene razstave iz točke (c) člena 5(2) Direktive 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8611) (Besedilo velja za EGP.)