TFL Naslov
Sklep Sveta (EU) 2018/1893 z dne 16. julija 2018 o podpisu, v imenu Evropske unije, sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o spremembi protokolov št. 1 in št. 4 k Evro-mediteranskemu pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani
Uredba Komisije (EU) 2018/1894 z dne 30. novembra 2018 o prepovedi ribolova na škampa v območjih 8a, 8b, 8d in 8e s plovili, ki plujejo pod zastavo Belgije
Uredba Komisije (EU) 2018/1895 z dne 30. novembra 2018 o prepovedi ribolova na krilate rombe v območjih 8a, 8b, 8d in 8e s plovili, ki plujejo pod zastavo Belgije
Uredba Komisije (EU) 2018/1896 z dne 30. novembra 2018 o prepovedi ribolova na osliča v območjih 8a, 8b, 8d in 8e s plovili, ki plujejo pod zastavo Belgije
Uredba Komisije (EU) 2018/1897 z dne 30. novembra 2018 o prepovedi ribolova na raže v vodah Unije območij 8 in 9 s plovili, ki plujejo pod zastavo Belgije
Uredba Komisije (EU) 2018/1898 z dne 30. novembra 2018 o prepovedi ribolova na morsko ploščo v območjih 8, 9 in 10 ter v vodah Unije območja CECAF 34.1.1 s plovili, ki plujejo pod zastavo Belgije
Uredba Komisije (EU) 2018/1899 z dne 30. novembra 2018 o prepovedi ribolova na mola v območju 8 s plovili, ki plujejo pod zastavo Belgije
Uredba Komisije (EU) 2018/1900 z dne 30. novembra 2018 o prepovedi ribolova na trsko v podrazdelkih 22–24 s plovili, ki plujejo pod zastavo Poljske
Uredba Komisije (EU) 2018/1901 z dne 30. novembra 2018 o prepovedi ribolova na morsko spako v območjih 8a, 8b, 8d in 8e s plovili, ki plujejo pod zastavo Belgije
Uredba Komisije (EU) 2018/1902 z dne 30. novembra 2018 o prepovedi ribolova na morskega lista v območjih 8a in 8b s plovili, ki plujejo pod zastavo Belgije
Uredba Komisije (EU) 2018/1903 z dne 5. decembra 2018 o popravku prilog IV, VI in VII k Uredbi (ES) št. 767/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju krme v promet in njeni uporabi ter o popravku nekaterih jezikovnih različic prilog II, IV, V in VI k navedeni uredbi (Besedilo velja za EGP.)
Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2018/1904 z dne 4. decembra 2018 o dovoljenju Nizozemski, da uvede posebni ukrep, ki odstopa od člena 285 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost
Sklep Komisije (EU) 2018/1905 z dne 28. novembra 2018 o predlagani državljanski pobudi z naslovom „Referendum na ravni EU o tem, ali evropski državljani želijo, da Združeno kraljestvo ostane ali odide!“ (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8006)
Izvedbeni Sklep Komisije (EU) 2018/1906 z dne 30. novembra 2018 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2016/2323 zaradi posodobitve evropskega seznama obratov za recikliranje ladij, pripravljenega v skladu z Uredbo (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP.)