TFL Naslov
Sklep Evropske centralne banke (EU) 2018/1625 z dne 8. oktobra 2018 o spremembi Sklepa ECB/2007/7 o pogojih za sistem TARGET2-ECB (ECB/2018/24)
Smernica (EU) 2018/1626 Evropske centralne banke z dne 3. avgusta 2018 o spremembi Smernice ECB/2012/27 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2) (ECB/2018/20)