TFL Naslov
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1562 z dne 18. oktobra 2018 o dvestodvaindevetdeseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z organizacijama ISIL (Daiš) in Al-Kaida