TFL Naslov
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1283 z dne 24. avgusta 2018 o določitvi pravil o obliki in časovnih razporedih za predložitev letnih poročil o zbiranju podatkov v sektorjih ribištva in akvakulture (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 5270)