TFL Naslov
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1198 z dne 22. avgusta 2018 o odobritvi spremembe specifikacije za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb, ki ni manjša („Oli de l'Empordà“/„Aceite de l'Empordà“ (ZOP))
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1199 z dne 22. avgusta 2018 o odobritvi spremembe specifikacije za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb, ki ni manjša („Boudin blanc de Rethel“ (ZGO))
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1200 z dne 22. avgusta 2018 o odobritvi spremembe specifikacije za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb, ki ni manjša („Brioche vendéenne“ (ZGO))
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1201 z dne 22. avgusta 2018 o vpisu imena v register zajamčenih tradicionalnih posebnosti („Kiełbasa krakowska sucha staropolska“ (ZTP))
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1202 z dne 22. avgusta 2018 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb („Czosnek galicyjski“ (ZGO))
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1203 z dne 21. avgusta 2018 o dovoljenju državam članicam, da določijo začasno odstopanje od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi z jesenovim lesom, ki izvira iz Združenih držav Amerike ali je bil tam obdelan, in razveljavitvi Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2017/204 (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 5848)