TFL Naslov
Sklep (EU, Euratom) 2018/1150 predstavnikov vlad držav članic z dne 25. julija 2018 o imenovanju sodnika Sodišča
Smernica Evropske centralne banke (EU) 2018/1151 z dne 2. avgusta 2018 o spremembi Smernice ECB/2011/23 o zahtevah Evropske centralne banke za statistično poročanje na področju zunanje statistike (ECB/2018/19)
Popravek Sporazuma o sodelovanju Republike Hrvaške v Evropskem gospodarskem prostoru in trije z njim povezani sporazumi (UL L 170, 11.6.2014)