TFL Naslov
Uredba Sveta (EU) 2018/1095 z dne 26. julija 2018 o dodelitvi ribolovnih možnosti v skladu s Protokolom o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Republiko Slonokoščeno obalo (2018–2024)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1096 z dne 22. maja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 29/2012 glede zahtev za nekatere navedbe pri označevanju oljčnega olja
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1097 z dne 26. julija 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/2197 o povrnitvi odobritev, prenesenih iz proračunskega leta 2017, v skladu s členom 26(5) Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
Uredba Komisije (EU) 2018/1098 z dne 2. avgusta 2018 o spremembi in popravku Priloge III k Uredbi (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1099 z dne 1. avgusta 2018 o spremembi Priloge XI k Direktivi Sveta 2003/85/ES glede seznama laboratorijev, pooblaščenih za ravnanje z živim virusom slinavke in parkljevke, in o spremembi Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/136 glede imena imenovanega referenčnega laboratorija Evropske unije za slinavko in parkljevko (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 4987) (Besedilo velja za EGP.)