TFL Naslov
Dokončno sprejetje (EU, Euratom) 2018/1024 spremembe proračuna Evropske unije št. 1 za proračunsko leto 2018