TFL Naslov
Sklep Sveta (EU) 2018/929 z dne 25. junija 2018 o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o dopolnilnih pravilih v zvezi z instrumentom za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost za obdobje 2014–2020
Sklep Sveta (EU) 2018/929 z dne 25. junija 2018 o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o dopolnilnih pravilih v zvezi z instrumentom za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost za obdobje 2014–2020
Sporazum med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o dopolnilnih pravilih v zvezi z instrumentom za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost za obdobje 2014–2020
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/930 z dne 19. junija 2018 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb („Pitina“ (ZGO))
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/931 z dne 28. junija 2018 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz oksalne kisline s poreklom iz Indije in Ljudske republike Kitajske po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta
Uredba Komisije (EU) 2018/932 z dne 29. junija 2018 o spremembi Uredbe (EU) št. 582/2011 glede določb o preizkušanju s prenosnimi sistemi za merjenje emisij (PEMS) in zahtev za homologacijo za univerzalni nabor goriv (Besedilo velja za EGP.)
Direktiva Komisije (EU) 2018/933 z dne 29. junija 2018 o popravku nemške jezikovne različice Direktive 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vozniških dovoljenjih (Besedilo velja za EGP.)
Sklep Sveta (EU) 2018/934 z dne 25. junija 2018 o izvajanju preostalih določb schengenskega pravnega reda, ki se nanašajo na schengenski informacijski sistem, v Republiki Bolgariji in Romuniji
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/935 z dne 28. junija 2018 o spremembi Izvedbenega sklepa 2014/88/EU o začasni prekinitvi uvoza živil, ki vsebujejo ali so sestavljena iz betelovih listov (Piper betle), iz Bangladeša, glede obdobja uporabe (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 3997) (Besedilo velja za EGP.)
Izvedbeni Sklep Komisije (EU) 2018/936 z dne 29. junija 2018 o pooblastitvi držav članic, da sprejmejo nekatera odstopanja na podlagi Direktive 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem prevozu nevarnega blaga (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 4003)
Izvedbeni Sklep Komisije (EU) 2018/936 z dne 29. junija 2018 o pooblastitvi držav članic, da sprejmejo nekatera odstopanja na podlagi Direktive 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem prevozu nevarnega blaga (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 4003)