TFL Naslov
Sklep Sveta (EU) 2018/902 z dne 21. aprila 2016 o podpisu Protokola k Okvirnemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani v imenu Evropske unije in njenih držav članic zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji in o njegovi začasni uporabi
Sklep Sveta (EU) 2018/902 z dne 21. aprila 2016 o podpisu Protokola k Okvirnemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani v imenu Evropske unije in njenih držav članic zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji in o njegovi začasni uporabi
Protokol k Okvirnemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji
Sklep Sveta (SZVP) 2018/903 z dne 25. junija 2018 o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije na Kosovu (To poimenovanje ne posega v stališča o statusu ter je v skladu z RVSZN 1244(1999) in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova.)
Sklep Sveta (SZVP) 2018/904 z dne 25. junija 2018 o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za srednjo Azijo
Sklep Sveta (SZVP) 2018/905 z dne 25. junija 2018 o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za Afriški rog
Sklep Sveta (SZVP) 2018/906 z dne 25. junija 2018 o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za Sahel
Sklep Sveta (SZVP) 2018/907 z dne 25. junija 2018 o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za Južni Kavkaz in za krizo v Gruziji
Sklep Sveta (SZVP) 2018/908 z dne 25. junija 2018 o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije v Bosni in Hercegovini
Sklep Sveta (SZVP) 2018/909 z dne 25. junija 2018 o določitvi skupnih pravil za upravljanje projektov PESCO
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/910 z dne 25. junija 2018 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 4060) (Besedilo velja za EGP.)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/911 z dne 25. junija 2018 o določitvi začasnih zaščitnih ukrepov za preprečitev širjenja kuge drobnice v Bolgariji (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 4071) (Besedilo velja za EGP.)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/911 z dne 25. junija 2018 o določitvi začasnih zaščitnih ukrepov za preprečitev širjenja kuge drobnice v Bolgariji (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 4071) (Besedilo velja za EGP.)