TFL Naslov
Sklep št. 1/2017 Odbora za trgovino EU-Kolumbija-Peru z dne 24. novembra 2017 o spremembi Dodatka 1 k Prilogi XII (Javna naročila) k Trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani [2018/1]
Sklep št. 1/2017 Pridružitvenega odbora v trgovinski sestavi EU-Gruzija z dne 6. decembra 2017 o določitvi seznama arbitrov iz člena 268(1) Pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani [2018/2]