Št. Letnik Številka Datum Naslov / avtor Vrsta
1. 2016 3 30.11.2016 Joint UNCITRAL-LAC Conference on Dispute Settlement

Stalna arbitraža pri GZS

Revija Slovenska arbitražna praksa
2. 2016 3 30.11.2016 Prenova UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings

Neli Okretič

Revija Slovenska arbitražna praksa
3. 2016 3 30.11.2016 The UNCITRAL Transparency Standards and the Ljubljana Arbitration Rules

Judith Knieper, PhD

Revija Slovenska arbitražna praksa
4. 2016 3 30.11.2016 Asimetričnost arbitražne klavzule kot razlog za (ne)veljavnost dogovora o arbitraži

Tatjana Božič

Revija Slovenska arbitražna praksa
5. 2016 3 30.11.2016 Equal representation in international arbitration

Rashda Rana SC

Revija Slovenska arbitražna praksa
6. 2016 3 30.11.2016 Listine v postopku priznanja in izvršitve tujih arbitražnih odločb

Neli Okretič

Revija Slovenska arbitražna praksa
7. 2016 3 30.11.2016 Sposobnost strank za sklenitev arbitražnega sporazuma in zavrnitveni razlog na podlagi člena V(1)(a) Newyorške konvencije

Neli Okretič

Revija Slovenska arbitražna praksa
8. 2016 3 30.11.2016 3rd Sarajevo Arbitration Day “Chasing efficiency in International Arbitration – Lessons for BiH“

The Ljubljana Arbitration Centre

Revija Slovenska arbitražna praksa
9. 2016 3 30.11.2016 The scope of key issues in the arbitration of Montenegro compared to the benchmark arbitral institutions in the world

Vesko Božović

Revija Slovenska arbitražna praksa
10. 2016 3 30.11.2016 The Ljubljana Willem C. Vis Pre-Moot

The Ljubljana Arbitration Centre

Revija Slovenska arbitražna praksa
11. 2016 3 30.11.2016 Odločba: VSRS Sklep Cpg 8/20

Revija Slovenska arbitražna praksa
12. 2016 3 30.11.2016 Abuse of process in international arbitration

Dragan Psodorov

Revija Slovenska arbitražna praksa
13. 2016 3 30.11.2016 Initiation of Arbitration in the Context of Multi-tiered Clauses Leading to Arbitration

Marko Mećar, LL.M.

Revija Slovenska arbitražna praksa
14. 2016 3 30.11.2016 Vloga korporativnih pravnikov v arbitražnem postopku

Marko Djinović, prof. dr. Aleš Galič

Revija Slovenska arbitražna praksa
15. 2016 2 30.6.2016 Ob petinsedemdesetem rojstnem dnevu doc. dr. Konrada Plauštajnerja

Marko Djinović , prof. dr. Aleš Galič

Revija Slovenska arbitražna praksa
16. 2016 2 30.6.2016 Ljubljana Arbitration Rules

Macedonian

Revija Slovenska arbitražna praksa
17. 2016 2 30.6.2016 Commercial Arbitration in Kosovo

Anjezë Gojani, LL.M.

Revija Slovenska arbitražna praksa
18. 2016 2 30.6.2016 Vprašanje veljavnosti arbitražnih klavzul v intra-EU bilateralnih investicijskih sporazumih bo dočakalo svoj dan na Sodišču EU

Neli Okretič

Revija Slovenska arbitražna praksa
19. 2016 2 30.6.2016 Potrošnik kot stranka arbitražnega sporazuma Prikaz arbitražne odločbe SA 5.6-10/2014

Neli Okretič

Revija Slovenska arbitražna praksa
20. 2016 2 30.6.2016 Odpoved sodnemu nadzoru arbitražne odločbe ni nezdružljiva z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah: Zadeva Tabbane proti Švici (št. 41069/12)

Neli Okretič

Revija Slovenska arbitražna praksa
21. 2016 2 30.6.2016 Why do businesses in Macedonia decide (not) to use arbitration?

Tatjana Zoroska-Kamilovska, Ph.D., Tatjana Shterjova, LL.M

Revija Slovenska arbitražna praksa
22. 2016 2 30.6.2016 Učinek arbitražne odločbe in predhodne odredbe po ZIZ Prikaz sklepa VSRS Cpg 5/2014

Neli Okretič

Revija Slovenska arbitražna praksa
23. 2016 2 30.6.2016 Enforcement of Cross-Border Online Arbitral Awards and Online Arbitration Agreements in National Courts

Dr. Jur. Ihab Amro

Revija Slovenska arbitražna praksa
24. 2016 2 30.6.2016 Ohranjanje integritete senata in omejitev pravice do proste izbire pooblaščenca v mednarodni arbitraži

Anja Primožič

Revija Slovenska arbitražna praksa
25. 2016 1 31.3.2016 Arbitraža - idealen način reševanja sporov s podroćja tehologije, tudi v Sloveniji

Neli Okretič

Revija Slovenska arbitražna praksa
26. 2016 1 31.3.2016 Moderna zakonodaja za arbitražne postopke

~~~~Tax-Fin-Lex Informacije in storitve d.o.o.

Revija Slovenska arbitražna praksa
27. 2016 1 31.3.2016 Notes on the Cultural Dimension of International Commercial Arbitration

Ian Meredith, Hendrik Puschmann

Revija Slovenska arbitražna praksa
28. 2016 1 31.3.2016 Organizing the Arbitrator`s Mind: Is a Century-Old German Method for Guiding the Decision-Making Process of Judges Apt for International Arbitration?

Jan K. Schäfer

Revija Slovenska arbitražna praksa
29. 2016 1 31.3.2016 Pravne posledice začetka stečajnega postopka na arbitražni postopek

Neli Okretič

Revija Slovenska arbitražna praksa
30. 2016 1 31.3.2016 Pet let Slovenske arbitražne prakse: drevesa (zares) ne rastejo z neba

Marko Djinović , prof. dr. Aleš Galič

Revija Slovenska arbitražna praksa
31. 2016 1 31.3.2016 Izvršljivost poravnav, doseženih v postopkih mednarodne gospodarske konciliacije

Neli Okretič

Revija Slovenska arbitražna praksa
32. 2016 1 31.3.2016 Sodelovanje slovenskih sodnikov kot arbitrov - Mnenje Komisije za etiko in integriteto Sodnega sveta Republike Slovenije

Revija Slovenska arbitražna praksa
33. 2016 1 31.3.2016 Reformirati arbitražni ISDS ali uvajati investicijska sodišča?

dr. Andrej Friedl

Revija Slovenska arbitražna praksa
34. 2016 1 31.3.2016 Settlement during the arbitration proceedings

David Premelč, Sandra Kajtazović

Revija Slovenska arbitražna praksa