Št. Letnik Številka Datum Naslov / avtor Vrsta
1. 2016 3 31.12.2016 Razvoj znanstvene revije – Javna uprava na novi poti

Boštjan Koritnik

Revija Javna uprava
2. 2016 3 31.12.2016 Analiza možnosti za izvajanje urbanih projektov z uporabo javno-zasebnega partnerstva

dr. Alenka Fikfak in Boštjan Koritnik

Revija Javna uprava
3. 2016 3 31.12.2016 Razumevanje svobode izražanja in svobode tiska: konceptualizacija ob sodnem primeru Grims proti Mladini (2016)

dr. Andraž Teršek

Revija Javna uprava
4. 2016 3 31.12.2016 Goljufiva pridobitev javnih sredstev − tožba državljana v lastnem imenu in imenu države

Mirko Pečarič

Revija Javna uprava
5. 2016 3 31.12.2016 Viri financiranja občin

mag. Irena Prodan, višja svetovalka za javna naročila v občinski upravi Občine Izola

Revija Javna uprava
6. 2016 3 31.12.2016 Imenovanje in položaj arbitrov po Ljubljanskih arbitražnih pravilih

mag. Marko Djinović

Revija Javna uprava
7. 2016 1 31.7.2016 Pravna ureditev oskrbe z vodo

mag. Teja Golobič in dr. Rajko Pirnat

Revija Javna uprava
8. 2016 1 31.7.2016 Sreča, trajnostni razvoj in pravo

dr. Senko Pličanič

Revija Javna uprava
9. 2016 1 31.7.2016 Z AJPES in pravo informacijo do dobrih odločitev

mag. Mojca Kunšek, direktorica AJPES; članica Nacionalnega sveta za plačila pri Banki Slovenije

Revija Javna uprava
10. 2016 1 31.7.2016 Uporaba pravil javnega naročanja v primeru sodelovanja med javnimi organi

mag. Njives Prelog

Revija Javna uprava