Št. Letnik Številka Datum Naslov / avtor Vrsta
1. 2004 4 31.12.2004 ODVETNIK IN TOŽILEC - NOVA OROŽJA, NOVE ENAKOSTI

Hinko Jenull

Revija Odvetnik
2. 2004 4 31.12.2004 "Hrvaški odvetniki in zvišana tarifa" ( prevod: B. K.)

Ranko Pelicarič

Revija Odvetnik
3. 2004 4 31.12.2004 ODVETNIK IN KAZENSKI POSTOPEK - IZSLEDKI EMPIRIČNE RAZISKAVE

Marko Bošnjak

Revija Odvetnik
4. 2004 4 31.12.2004 "Hrvaški odvetniki in zvišana tarifa" ( prevod: B. K.)

Ranko Pelicarič

Revija Odvetnik
5. 2004 4 31.12.2004 Dan slovenskih odvetnikov 2004

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
6. 2004 4 31.12.2004 Iz dela zbora odvetniških kandidatov

Uroš Ilić

Revija Odvetnik
7. 2004 4 31.12.2004 Statistika

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
8. 2004 4 31.12.2004 Nekdaj "pretorično vabilo", danes mediacija

Tomaž Marušič

Revija Odvetnik
9. 2004 4 31.12.2004 999

Miha Kozinc

Revija Odvetnik
10. 2004 4 31.12.2004 101. plenarna seja CCBE - Spremembe tudi na račun odvetnikov

Konrad Plauštajner

Revija Odvetnik
11. 2004 4 31.12.2004 Naraščanje odškodninskih zahtevkov iz odvetnikovega obveznega zavarovanja

Simona Kolar

Revija Odvetnik
12. 2004 4 31.12.2004 Odvetniške družbe

Janez Tekavc

Revija Odvetnik
13. 2004 4 31.12.2004 Soočeni s podobnimi problemi

Josip Sever

Revija Odvetnik
14. 2004 4 31.12.2004 Odvetnik in tožilec - nova orožja, nova enakost

Hinko Jenull

Revija Odvetnik
15. 2004 4 31.12.2004 "Vrana vrani oči ne izkljuje" - tretjič

Aleš Butala

Revija Odvetnik
16. 2004 4 31.12.2004 Italijanski odvetniki in sodniki stavkajo

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
17. 2004 4 31.12.2004 Zakon o dohodnini in odškodnine za izgubljeni dohodek po obligacijskem zakoniku

Jernej Podlipnik

Revija Odvetnik
18. 2004 4 31.12.2004 Odvetniki na 9. Ljubljanskem maratonu

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
19. 2004 4 31.12.2004 Poklicna odgovornost zasebnega varnostnika

Bečir Kečanovič

Revija Odvetnik
20. 2004 4 31.12.2004 Italija - Reforma sodnega reda

Karlo Primožič

Revija Odvetnik
21. 2004 4 31.12.2004 ZDSS-1 (Zakon o delovnih in socialnih sodiščih) s pojasnili (mag. Bojan Kukec)

Aleksej Cvetko, Janez Novak

Revija Odvetnik
22. 2004 4 31.12.2004 Iz arhiva Odvetniške zbornice Slovenije - Odvetniška zbornica v letih 1960 - 1963

Peter Čeferin

Revija Odvetnik
23. 2004 4 31.12.2004 Resolucija Mednarodne odvetniške unije o situaciji zapornikov v Guantanamu ( prevod: Dean Zagorac)

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
24. 2004 4 31.12.2004 Iz dela upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije

Mitja Stupan

Revija Odvetnik
25. 2004 4 31.12.2004 Italija - Koliko je vredno človekovo življenje (II.)

Karlo Primožič

Revija Odvetnik
26. 2004 4 31.12.2004 Nepravniki in pravniki o pravičnosti

Janez Kranjc

Revija Odvetnik
27. 2004 4 31.12.2004 Judikat Sodišča Evropskih skupnosti: Odvetnik na slabem glasu - pre poved opravljanja poklica v drugi državi

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
28. 2004 4 31.12.2004 Odvetnik in kazenski postopek - Izsledki empirične raziskave

Marko Bošnjak

Revija Odvetnik
29. 2004 3 30.11.2004 S kolegi iz odvetniške zbornice Ziiricha

Gregor Velkaverh

Revija Odvetnik
30. 2004 3 30.11.2004 "Vrana vrani oči ne izkljuje" (drugič)

Miha Kozinc

Revija Odvetnik
31. 2004 3 30.11.2004 Modre misli nepravnikov o pravu

Janez Kranjc

Revija Odvetnik
32. 2004 3 30.11.2004 ODVETNIŠTVO, AVTORSKA DELA IN DAVEK NA DODANO VREDNOST

Jernej Podlipnik

Revija Odvetnik
33. 2004 3 30.11.2004 Češka: Odvetnika - ustavna sodnika

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
34. 2004 3 30.11.2004 Pospešeni pravdni postopek - Sprememba delovne prakse odvetnikov?

Nina Betetto

Revija Odvetnik
35. 2004 3 30.11.2004 Ne "odvetniške igrice", temveč obremenjenost sodnikov je razlog za dolge (kazenske) postopke

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
36. 2004 3 30.11.2004 Naš sodnik - predsednik sekcije ESČP

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
37. 2004 3 30.11.2004 Italija - Koliko je vredno človekovo življenje

Karlo Primožič

Revija Odvetnik
38. 2004 3 30.11.2004 48. kongres Mednarodne odvetniške unije

Nikolaj Grgurevič

Revija Odvetnik
39. 2004 3 30.11.2004 Športne igre hrvaških odvetnikov in pripravnikov

Matija Kahne

Revija Odvetnik
40. 2004 3 30.11.2004 Skupščina Odvetniške zbornice Federacije BiH

Mitja Stupan

Revija Odvetnik
41. 2004 3 30.11.2004 Vročanje po ZPP

Bojana Potočan

Revija Odvetnik
42. 2004 3 30.11.2004 Težave in zapleti v izvršilnem postopku

Jože Ilc

Revija Odvetnik
43. 2004 3 30.11.2004 Zavrnjen predlog za oceno ustavnosti ZOdv

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
44. 2004 3 30.11.2004 K članku "Nadzorne poti so, toda ali so učinkovite"

Miha Kozinc

Revija Odvetnik
45. 2004 3 30.11.2004 Iz dela upravnega odbora OZS - Statistika

Mitja Stupan

Revija Odvetnik
46. 2004 3 30.11.2004 Vročanje po zakonu o pravdnem postopku

Bojana Potočan

Revija Odvetnik
47. 2004 3 30.11.2004 Sklep disciplinskega tožilca (Opr. št. 1085/03 z dne 23. 8. 2004) - Sklep Disciplinskega sodišča ( Opr. št. 482/02 z dne^l. 3. 2004) - Odločba Disciplinskega sodišča druge stopnje (St. Dp 1/2004 z dne 22. 6. 2004)

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
48. 2004 3 30.11.2004 Delovni spori (mag. Bojan Kukec)

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
49. 2004 3 30.11.2004 Odvetništvo, avtorska dela in davek na dodano vrednost

Jernej Podlipnik

Revija Odvetnik
50. 2004 3 30.11.2004 Iz arhiva OZS - Odvetniška zbornica v letih 1956-1960

Peter Čeferin

Revija Odvetnik
51. 2004 2 31.7.2004 Sacra Rota - najvišje cerkveno sodišče

Karlo Primožič

Revija Odvetnik
52. 2004 2 31.7.2004 Stota plenarna seja CCBE - Prodor novosti ob skrbi za ohranitev temeljnih načel

Gregor Velkaverh

Revija Odvetnik
53. 2004 2 31.7.2004 Kriterij sprejemljivosti po 35. členu Evropske konvencije za človekove pravice - Primer: Ivo Kovačič in ostali proti Sloveniji

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
54. 2004 2 31.7.2004 Iz dela Zbora odvetniških pripravnikov

Petja Plauštajner

Revija Odvetnik
55. 2004 2 31.7.2004 Ureditev na področju zdravil - 13. posvetovanje

Suzana Kraljić

Revija Odvetnik
56. 2004 2 31.7.2004 Iz arhiva OZS - Odvetniška zbornica v letih 1953-1955

Peter Čeferin

Revija Odvetnik
57. 2004 2 31.7.2004 IZJAVA ODVETNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE

Miha Kozinc

Revija Odvetnik
58. 2004 2 31.7.2004 POKLICNE KVALIFIKACIJE ODVETNIKOV PRI ČEZMEJNEM DELOVANJU V EVROPSKI UNIJI

Staša Ternik

Revija Odvetnik
59. 2004 2 31.7.2004 "Odvetništvo mora slediti času in se posodabljati"

Rupert Wolff

Revija Odvetnik
60. 2004 2 31.7.2004 Kratki stiki, prepiri in užaljenost med odvetniki

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
61. 2004 2 31.7.2004 "Casus" Morgenbesser

Karlo Primožič

Revija Odvetnik
62. 2004 2 31.7.2004 "Imenovali so me mafijski odvetnik ali sovražnik države št. 1" - Povzetek intervjuja na TV Slovenija (pripravil: mag. Bojan Kukec)

Peter Čeferin

Revija Odvetnik
63. 2004 2 31.7.2004 "Vrana vrani ne izkljuje oči"

Zdenka Cerar

Revija Odvetnik
64. 2004 2 31.7.2004 Ekskluziviteta odvetnika tudi v kolektivnih delovnih sporih

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
65. 2004 2 31.7.2004 Stroški revizijskega postopka

Mateja Ažman

Revija Odvetnik
66. 2004 2 31.7.2004 Novi zakon o dohodnini - Poenostavljeno ugotavljanje dohodka

Jernej Podlipnik

Revija Odvetnik
67. 2004 2 31.7.2004 Italija - Stavka sodnikov

Karlo Primožič

Revija Odvetnik
68. 2004 2 31.7.2004 Iz dela UO OZS - Statistika

Mitja Stupan

Revija Odvetnik
69. 2004 2 31.7.2004 Odvetnik, pravdosrednik ali advokat - Iz revije "Pravnik Slovenski", Ljubljana, 1871

Tomaž Marušič

Revija Odvetnik
70. 2004 2 31.7.2004 Odvetniki v anekdotah (V.) - J. W. Goethe

Janez Kranjc

Revija Odvetnik
71. 2004 2 31.7.2004 Poklicne kvalifikacije odvetnikov pri čezmejnem sodelovanju v Evropski uniji

Staša Ternik

Revija Odvetnik
72. 2004 1 31.3.2004 Dileme o ustreznosti ureditve oglaševanja odvetniških storitev pri nas

Staša Ternik

Revija Odvetnik
73. 2004 1 31.3.2004 Upnikov položaj v prisilni poravnavi

Franc Testen

Revija Odvetnik
74. 2004 1 31.3.2004 32. Evropska predsedniška konferenca

Mitja Stupan

Revija Odvetnik
75. 2004 1 31.3.2004 Na Dunaju se predvsem pleše ...

Konrad Plauštajner

Revija Odvetnik
76. 2004 1 31.3.2004 Pravniški kolač, kajmak in marmelada

Hinko Jenull

Revija Odvetnik
77. 2004 1 31.3.2004 Zbor odvetniških pripravnikov - deluje

Petja Plauštajner

Revija Odvetnik
78. 2004 1 31.3.2004 Sodelovanje odvetnikov z družbami "Odškodnina" ... - Hrvaška izkušnja

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
79. 2004 1 31.3.2004 Izvršba ničnega notarskega zapisa

Jože Ilc

Revija Odvetnik
80. 2004 1 31.3.2004 UPNIKOV POLOŽAJ V PRISILNI PORAVNAVI

Franc Testen

Revija Odvetnik
81. 2004 1 31.3.2004 Odvetnik in imuniteta nasprotne stranke - Primer: Brismont v. Belgija

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
82. 2004 1 31.3.2004 Iz arhiva OZS - Odvetniška zbornica v letih 1948-1952

Peter Čeferin

Revija Odvetnik
83. 2004 1 31.3.2004 Elektronski dostop do zemljiške knjige

Beti Potparič

Revija Odvetnik
84. 2004 1 31.3.2004 Iz dela UO OZS - Statistika

Mitja Stupan

Revija Odvetnik
85. 2004 1 31.3.2004 Revija Odvetnik v obdobju 2004-2009: imenovanje, vsebinska zasnova

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
86. 2004 1 31.3.2004 Koliko pripravniških mest na posameznih sodiščih

Petja Plauštajner

Revija Odvetnik
87. 2004 1 31.3.2004 Stane Prijatelj

Miha Velkavrh

Revija Odvetnik
88. 2004 1 31.3.2004 Sodelovanje odvetnikov pri oblikovanju evropske zakonodaje

Gregor Velkaverh

Revija Odvetnik
89. 2004 1 31.3.2004 Odvetništvo ni služba javne oblasti - Primer: Reyners v. Belgija

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
90. 2004 1 31.3.2004 Evropski nalog za prijetje in predajo - vloga evropskega zagovornika

Marko Starman

Revija Odvetnik
91. 2004 1 31.3.2004 Zbor odvetniških kandidatov - oživel

Uroš Ilić

Revija Odvetnik
92. 2004 1 31.3.2004 Nezakoniti nadzor odvetnika s strani policije in tožilstva

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
93. 2004 1 31.3.2004 Odvetniki v anekdotah - IV.

Janez Kranjc

Revija Odvetnik
94. 2004 1 31.3.2004 DILEME O USTREZNOSTI UREDITVE OGLAŠEVANJA ODVETNIŠKIH STORITEV PRI NAS

Staša Ternik

Revija Odvetnik
95. 2004 1 31.3.2004 Še enkrat "O legitimnosti protestnega odhoda odvetnikov s sodne obravnave"

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik