Št. Naslov SRS MSRP
1 Brezplačna pridobitev emisijskih kuponov (NSR-006-MS) 2.2., 2.9., 2.12., 11.14., 11.35., 15.5.(2019), 15.32.(2019) MRS: 20.8., 20.14., 20.26., 38.18., 38.20., 38.44., 38.65., 38.66 IFRIC: 21.6.
2 Brezplačna pridobitev emisijskih kuponov (NSR-006-MS) 2.2., 2.9., 2.12., 11.14., 11.35., 15.5., 15.14. MRS: 20.8., 20.14., 20.26., 38.18., 38.20., 38.44., 38.65., 38.66 IFRIC: 21.6.
3 Nakup emisijskih kuponov (NSR-013-MS) 2.2., 2.9., 2.12., 11.14., 11.35., 15.5.(2019), 15.32.(2019) MRS: 20.8., 20.14., 20.26., 38.18., 38.20., 38.44., 38.65., 38.66., OPMSRP: 21.6.
4 Nakup emisijskih kuponov (NSR-013-MS) 2.2., 2.9., 2.12., 11.14., 11.35.,15.5., 15.14. MRS: 20.8., 20.14., 20.26., 38.18., 38.20., 38.44., 38.65., 38.66 IFRIC: 21.6.
5 Nakup spletne strani (NSR-007-MS) 2.1., 2.8., 2.9., 2.16., 2.20., 2.21. MRS: 38.17., 38.18., 38.21., 38.97., 38.99., 38.104., SOP 32: 5
6 Služnostna pravica - sončne elektrarne (NSR-009-MS) 2.1., 2.3., 2.21. MRS: 17.5., 17.7., 17.33., 17.34., 38.18., 38.25., 38.26., 38.97., 38.99.
7 Služnostna pravica - sončne elektrarne (NSR-009-MS) 1.27/3., 1.27/4., 2.1., 2.3., 2.21. MRS: 38.18., 38.25., 38.26., 38.97., 38.99., MSRP: 16.9., 16.B9., 16.B13., 16.B21.,16.B31.
8 Amortizacija dobrega imena (NSR-008-S) 2.2., 2.5., 2.17., 2.26.,  
9 Nakup blagovne znamke in poznejša slabitev (NSR-005-MS) 2.3., 2.10., 2.20., 2.21., 2.23., 2.24., 2.25., 2.28., 2.37/1/f., 17.2., 17.4. MRS: 36.10., 36.58., 38.9., 38.18., 38.25., 38.74., 38.88., 38.89., 38.97., 38.99.
10 Nakup računalniškega programa (NSR-002-MS) 2.2., 2.3., 2.20., 2.21., 2.23. MRS: 38.21., 38.27., 38.88., 38.89., 38.97., 38.99.
11 Oslabitev dobrega imena (NSR-003-MS) 2.5., 2.26., 17.8., 17.19., 17.27. MSRP: 36.10., 36.15., 36.24., 36.80., 36.81., 36.82., 36.83., 36.88., 36.89., 36.90., 36.104., 38.11.
12 Stavbna pravica (NSR-014-MS) 2.4., 2.21., 2.22., 2.24., 2.39. MRS: 38.17., 38.18., 38.25., 38.26., 38.27., 38.30., 38.98., 38.99., 38.104.
13 Najem - stavbna pravica (NSR-014A-MS) 1.27/1., 1.27/2., 1.27/3., 1.27/4., 1.28., 1.31/2., 2.24., 2.39. MRS: 38.98., 38.99., MSRP: 16.9., 16.22., 16.24., 16.26., 16.30.
14 Odloženi stroški razvoja (NSR-004-MS) 2.2., 2.12., 2.37/1-c, 12.21. MRS: 38.9., 38.18., 38.42., 38.43., 38.54., 38.55., 38.56., 38.57., 38.58.
15 Služnostna pravica - pridobitelj služnosti (NSR-011-MS) 2.1., 2.3. MRS: 38.18., 38.21.38.25., 38.26.
16 Odloženi stroški razvoja - stroški, nastali v podjetju (NSR-001-MS) 2.2., 2.9., 2.10., 2.12., 2.19., 12.21., 23.9 MRS: 38.18., 38.24., 38.28., 38.30., 38.52., 38.53., 38.57. 38.59., 38.65., 38.66.