Št. Naslov SRS MSRP
1 Študentsko delo - obračun pri študentskem servisu (STR-027-MS) 12.7., 12.18/1-b MRS: 19.5/1-a-i., 19.6., 19.7., 19.8/3., 19.8/4., 19.9/1-a., 19.11/1-a.
2 Gradnja poslovnega objekta za neznanega kupca (ZAL-049-MS) 1.10., 1.12., 1.15., 1.31/1., 4.3., 12.1., 13.1., 15.11.(2019), 15.13.(2019), 15.14.(2019) MRS: 2.21., 2.34., 2.35., MSRP: 15.31., 15.34., 15.46., 15.47.
3 Gradnja poslovnega objekta za neznanega kupca (ZAL-049-MS) 1.10., 1.12., 1.15., 1.31., 4.3., 12.1., 13.1., 15.3. MRS: 2.21., 2.34., 2.35., 18.9., 18.14., 19.10.
4 Štipendija – obdavčena (STR-046-MS) 12.7., 12.18/1-b MRS: 19.5/1-a-i., 19.6., 19.7., 19.8/3., 19.8/4., 19.9/1-a., 19.11/1-a.
5 Štipendija – neobdavčena (STR-045-MS) 12.7., 12.18/1-b MRS: 19.5/1-a-i., 19.6., 19.7., 19.8/3., 19.8/4., 19.9/1-a., 19.11/1-a.
6 Nagrada za obvezno prakso - brez obračuna davkov (STR-047-MS) 12.7., 12.18/1-b MRS: 19.5/1-a-i., 19.6., 19.7., 19.8/3., 19.8/4., 19.9/1-a., 19.11/1-a.
7 Nagrada za prostovoljno praktično delo študenta (STR-057-MS) 12.7., 12.18/1-b MRS: 19.5/1-a-i., 19.6., 19.7., 19.8/3., 19.8/4., 19.9/1-a., 19.11/1-a.
8 Nagrada za obvezno prakso - z obračunom davkov (STR-048-MS) 12.7., 12.18/1-b MRS: 19.5/1-a-i., 19.6., 19.7., 19.8/3., 19.8/4., 19.9/1-a., 19.11/1-a.
9 Podjemna pogodba - začasno in občasno delo (STR-025-MS) 12.7., 12.18/1-b MRS: 19.5/1-a-i., 19.6., 19.7., 19.8/3., 19.8/4., 19.9/1-a., 19.11/1-a.
10 Plačilo blaga ‒ plačilni sistem PAYPAL (DEN-007-MS) 9.4., 9.7., 9.9., 9.11., 12.18/1-b  
11 Podjemna pogodba z nerezidentom - državljan tretje države (STR-059-MS) 12.7., 12.18/1-b MRS: 19.5/1-a-i., 19.6., 19.7., 19.8/3., 19.8/4., 19.9/1-a., 19.11/1-a.
12 Avtorska pogodba z zaposleno osebo (STR-051-MS) 12.7., 12.18/1-b MRS: 19.5/1-a-i., 19.6., 19.7., 19.8/3., 19.8/4., 19.9/1-a., 19.11/1-a.
13 Avtorska pogodba z nezaposleno osebo (STR-052-MS) 12.7., 12.18/1-b MRS: 19.6., 19.7., 19.8/3., 19.8/4., 19.9., 19.11/1-a.
14 Članarina - z obračunanim DDV (AČR-012-MS) 11.3., 11.5., 12.18/1-b  
15 Nakup poštnih znamk (AČR-011-MS) 7.7., 11.1., 11.5., 12.18/1-b.  
16 Izdelava osebnih poštnih znamk podjetja (AČR-009-MS) 7.7., 11.1., 11.3., 11.5., 11.30/-a, 12.18/1-b  
17 Najem pisarne - obratovalni stroški (letna najemnina) (STR-050A-MS) 1.18., 1.20., 1.22., 1.27/1., 1.27/2., 12.18/1-b. MSRP: 16.12., 16.16., 16.22., 16.23., 16.24., 16.26., 16.30.
18 Najem pisarne - obratovalni stroški so del najemnine (STR-050-MS) 12.1., 12.10., 12.18/1-b, 12.22. MRS: 17.4/2., 17.4/5-b,c., 17.4/9., 17.10/1., 17.12., 17.33., 17.34. OPMSRP: 4.12., 4.13. 4.15/1-b-i.
19 Najem pisarne - obratovalni stroški so del najemnine (STR-029-MS) 12.1., 12.10., 12.18/1-b, 12.22. MRS: 17.4/2., 17.4/5-b,c., 17.4/9., 17.10/1., 17.12., 17.33., 17.34. OPMSRP: 4.12., 4.13. 4.15/1-b-i.
20 Najemnina za več let - vlaganja v tuja osnovna sredstva (AČR-003-MS) 12.18/1-b, 12.22., 15.22/1-b, 15.40. MRS: 1.27., 1.28., 7.18/1-b., 17.33., 17.34., 17.35.