Št. Naslov SRS MSRP
1 Nakup sredstva na obroke (OOS-093-MS) 1.10/2., 1.19., 1.22., 1.46./1-a, 9.26., 14.6. MRS: 16.16., 16.23., 16.50., 16.55. MSRP: 9.3.1.1., 9.5.1.1., 9.B5.1.2A.
2 Najem - najemnik plača DDV takoj (letna najemnina) (OOS-062A-MS) 1.27/1., 1.27/2., 1.31/2., 9.3., 9.8., 9.11., 9.12., 9.25/1-i., 14.6., 14.18. MSRP: 16.22., 16.24., 16.26., 16.30.
3 Finančni najem - najemnik plača DDV takoj (letna najemnina) (OOS-062-MS) 1.27., 1.28., 1.46/1-p., 1.46/1-t., 9.3., 9.8., 9.11., 9.12., 9.16., 9.25/1-i.14.6. MRS: 16.15., 16.55., 16.57., 16.62., 17.8., 17.20., 17.22., 17.27., 17.28., 17.29.
4 Posojilo - začetno pripoznanje s stroški pridobitve posojila (FIO-018-MS) 9.9., 9.10., 9.14., 9.16., 9.26., 14.6., 14.12., 14.18. MSRP: 9.3.3.1., 9.3.3.2., 9.4.2.1., 9.B3.3.6.
5 Prejeto posojilo - nebistvena sprememba pogojev (FIO-019-MS) 9.9., 9.10., 9.14., 9.16., 9.26., 14.6., 14.12., 14.18. MSRP: 9.3.3.1., 9.3.3.2., 9.4.2.1., 9.B3.3.6.
6 Prejeto posojilo - bistvena sprememba pogojev (FIO-020-MS) 9.9., 9.10., 9.14., 9.16., 9.26., 14.6., 14.12., 14.18. MSRP: 9.3.3.1., 9.3.3.2., 9.4.2.1., 9.B3.3.6.
7 Plačilo blaga ‒ plačilni sistem PAYPAL (DEN-007-MS) 9.4., 9.7., 9.9., 9.11., 12.18/1-b  
8 Nakup blaga - pridobitev iz EU (POO-004-MS) 4.4., 4.11., 4.28./1-g, 9.4., 9.11 MRS: 2.8., 2.10., 2.11.
9 Nakup blaga - dolgoročni blagovni kredit v tujini (POO-007-MS) 4.2., 4.7., 4.28./1-g, 9.8., 9.12., 9.31. MRS: 2.8., 2.9., 2.18., 21.13., 21.20., 21.21., 21.22., 21.23., 21.26., 21.29., 21.30.
10 Nakup na dolgoročni blagovni kredit (POO-002-MS) 4.2., 9.2., 9.8., 9.12., 9.16., 9.31., 14.6. MRS: 2.8., 2.17., 2.18,. 23.4. 23.8.
11 Obveznosti za nezaračunano blago in storitve (POO-005-MS) 4.4., 4.28./1-e., 9.11. MSRP: 2.8., 2.9., 2.10., 2.15.
12 Uvoz v svojem imenu za svoj račun - tretja država (POO-003-MS) 4.2., 4.7., 4.28./1-g., 5.9, 5.25, 5.28., 5.39., 9.7., 9.11., 9.30. MRS: 2.8., 21.6., 21.20., 21.21., 21.22., 21.26., 21.29., 21.30.
13 Prejeti predujem (POO-006-MS) 4.28./1-č, 9.4., 11.7/1., 11.34., 14.3., 15.11.(2019)., 15.12.(2019)., 15.13.(2019)., 15.14.(2019). MRS: 2.8., 2.34., 18.14., 18.15., 18.18., 18.19.
14 Posojilo pri domači banki (FIO-001-MS) 9.3., 9.5, 9.8., 9.11., 9.12., 9.16., 9.25/1-a., 9.25/1-i. MRS: 39.4., 39.14., 39.43., 39.47.
15 Odpis obveznosti v prisilni poravnavi (FIO-012-S) 9.3., 9.8., 9.12., 9.16., 9.31.  
16 Pridobitev zgradbe in stroški izposojanja (OOS-010-MS) 1.10, 1.12, 1.46/1- v,1.49, 9.15. MRS: 16.10., 16.16., 16.17., 23.8., 23.10.
17 Dolgoročno posojilo - kratkoročni del (FIO-003-MS) 9.3., 9.5., 9.8., 9.11., 9.12., 9.16., 9.25/1-a, 9.25/1-i, 9.31. MRS: 39.4., 39.14, 39.43., 39.47.
18 Poroštvo za posojilo drugega podjetja (FIO-006-MS) 9.3., 9.5., 9.8., 9.11., 9.12., 9.14., 9.16., 9.23/1-a, 9.25/1-i, 10.4., 10.5., 10.9., 10.27/1-e MRS: 37.27., 37.29., MSRP: 9.2.3., 9.3.1.1., 9.4.2.1., 9.5.1.1., 9.5.3.1., 9.5.5.6., 9.B2.5.
19 Trgovec unovči kupone za popust, ki jih je izdal proizvajalec (ZAL-063-MS) 4.10., 5.1., 5.19., 5.37., 9.12, 15.1., 15.3., 15.4 MRS: 2.6., 2.9., 2.34., 18.14., 18.15., 18.18., 18.19.
20 Trgovec unovči kupone za popust, ki jih je izdal proizvajalec (ZAL-063-MS) 4.10., 5.1., 5.19., 5.37., 9.12., 15.13.(2019), 15.24.(2019), 15.30.(2019), 15.59.(2019) MRS: 2.6., 2.9., 2.34., MSRP: 15.10., 15.26., 15.27., 15.31., 15.38/1-e., 15.47., 15.81., 15.82., 15.83., 15.105.